fbpx

Στην αγορά χρυσού, όπως και σε άλλες αγορές επενδυτικών αγαθών, οι αυξομειώσεις στις τιμές είναι συχνό φαινόμενο. Μπορεί να αναρωτιέστε πολλές φορές τι είναι αυτό που καθορίζει την τιμή του χρυσού και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν διότι τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποί έχουν στραφεί στην πώληση κοσμημάτων  ή άλλων χρυσών αντικειμένων, θέλοντας να ενημερωθούν για την τιμή του χρυσού πριν προχωρήσουν σε πώληση. Καθώς ο χρυσός παρέμενει ένα αγαθό με διαχρονική επενδυτική αξία.

Παρακάτω θα βρείτε έναν σύντομο κατάλογο με τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την άνοδο ή την πτώση της τιμής του χρυσού μέσα στο χρόνο.

1. Ο χρυσός και η παγκόσμια οικονομική κατάσταση και αβεβαιότητα επηρεάζει 

Διεθνώς η τιμή του χρυσού  αποτιμάται σε αμερικανικά δολάρια και υπολογίζεται ανά ουγγιά. Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια οικονομική κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας στις αγορές. Αυξάνοντας το εμπόριο και τις επενδύσεις χρυσού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι τιμές του χρυσού μεταβάλλονται ανάλογα με τον όγκο των επενδύσεων και την κερδοσκοπία. Επομένως όταν παρατηρούνται κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες εκτός του δολαρίου, αλλά στο ευρώ, στη λίρα Αγγλίας και στο Γιέν Ιαπωνίας, τότε το κλίμα οδηγεί πολλούς επενδυτές στην σταθερότητα του χρυσού.

Η αβεβαιότητα, ο πολιτικός και νομισματικός κίνδυνος καθώς και η αστάθεια της αγοράς αποτελούν έτσι  παράγοντες που επηρεάζουν τις  τιμές του χρυσού. Για τον λόγο αυτό η τιμή του χρυσού παρουσιάζει άνοδο όταν το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα γίνεται ασταθές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι με την οικονομική κρίση του 2008 και έπειτα, η τιμή του χρυσού να παρουσιάζει μία σταθερά ανοδική τάση. Σε τέτοιες περιόδους ο χρυσός φαίνεται να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο επένδυσης.

χρυσός

 

2. Ο χρυσός και ο πληθωρισμός

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την τιμή του χρυσού είναι ο πληθωρισμός. Πλήθος έμπειρων επενδυτών επισημαίνουν ότι ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα του πληθωρισμού. Πολλοί είναι εκείνοι που επενδύουν σε χρυσό για να προστατευτούν από ενδεχόμενες απώλειες στην αγοραστική δύναμη των νομισμάτων. Αλλά και για να προστατέψουν τα κεφάλαιά τους, αναζητώντας περισσότερο χρυσό. Συμπερασματικά, οι πολύ έντονες διαταραχές της οικονομίας όπως  καταστάσεις πολέμου ή πολιτικές αστάθεια τείνουν να οδηγούν σε αύξηση της τιμής του χρυσού.

3.Η τιμή του δολαρίου

Το δολάριο έχει ιστορικά συνδεθεί με την τιμή του χρυσού. Είναι λογικό αυτά τα δύο μεγέθη να επηρεάζουν το ένα το άλλο, αφού ο χρυσός αποτιμάται σε δολάρια. Η τιμή του χρυσού θεωρείται ότι είναι αντιστρόφως ανάλογη με την αξία του δολαρίου ΗΠΑ, δηλαδή ένα ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ οδηγεί σε πτώση της τιμής του χρυσού ενώ ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του χρυσού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παγκοσμίως ο χρυσός τιμολογείται σε δολάρια. Συνεπώς, το δολάριο επηρεάζει σημαντικά την τιμή του χρυσού.

χρυσός

4.Η τιμή του πετρελαίου

Στο πέρασμα των χρόνων έχει διαπιστωθεί θετική σχέση ανάμεσα στην τιμή του χρυσού και την τιμή του αργού πετρελαίου. Η συσχέτιση μεταξύ τους παρουσιάζεται εξαιρετικά υψηλή, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του χρυσού. Ωστόσο η εξέλιξή της τιμής του αργού πετρελαίου την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει μεγάλες ιδιαιτερότητες με τα τελευταία χρόνια η τιμή του χρυσού και η τιμή του πετρελαίου να μην ακολουθούν πάντοτε αντίστοιχες πορείες.

χρυσός

5.Η προσφορά και η ζήτηση του χρυσού

Όπως όλες οι τιμές των αγαθών έτσι και η τιμή του χρυσού επηρεάζεται άμεσα από τις βασικές αρχές της οικονομίας κι επηρεάζεται από την προσφορά και τη ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο.  Η ζήτηση επηρεάζει καταλυτικά την τιμή του χρυσού.

Επιπρόσθετα είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι η τιμή του χρυσού επηρεάζεται από το κόστος εξόρυξης, την προσφορά χρήματος, καθώς και τη ζήτηση που προέρχεται από τα κοσμήματα και τη βιομηχανία. Συνεπώς, όταν τα ορυχεία επεκτείνονται, η προσφορά χρυσού μπορεί να ανεβαίνει, μειώνοντας την τιμή του χρυσού. Η αύξηση ή η μείωση της ζήτησης του χρυσού σε μεγάλες αγορές που σημειώνουν μεγάλη ζήτηση σε χρυσό για την  παραγωγή κοσμημάτων, έχει επίπτωση στην τιμή του.

Έτσι όσο αυξάνεται η ζήτηση του χρυσού, τόσο αυξάνεται και η τιμή του χρυσού. Οι μεταβολές στα αποθέματα των Κεντρικών Τραπεζών επηρεάζουν αναπόφευκτα και την τιμή χρυσού. Όταν οι τράπεζες πωλούν μεγάλες ποσότητες του μετάλλου, αυξάνεται η προσφορά και συνεπώς πέφτει η τιμή του. Ενώ όταν τείνουν να διατηρούν τα αποθέματά τους η προσφορά μειώνεται και ανεβαίνει η τιμή.

 

Τέλος όταν οι τιμές των μετοχών στα σημαντικότερα χρηματιστήρια παρουσιάζουν πτώση η τιμή του χρυσού αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει διότι πολλοί επενδυτές καταφεύγουν στο χρυσό που είναι ένα πολύτιμο μέταλλο που δεν υφίσταται κάποιο είδος φθοράς λειτουργώντας  ως μέσο αποθήκευσης αξίας μακροχρόνια. Για αυτό και ο κόσμος στρέφεται στον χρυσό καθώς δεν χάνει ποτέ την αξία του αποτελώντας βέβαια αγαθό πολυτελείας.